Faseverschuiving

De faseverschuiving geeft aan hoe lang warmte erover doet om door een materiaal te gaan. Faseverschuiving is de tijd tussen de warmtepiek buiten en de warmtepiek binnen uitgedrukt in uren. Deze waarde is onder andere afhankelijk van de isolatiedikte, warmteopslagcapaciteit en de dichtheid van het isolatiemateriaal.


De faseverschuiving kan berekend worden met de volgende formule:

  • Dikte isolatie (m) x massa isolatiemateriaal (kg/m³) x warmteopslagcapaciteit (J/kg.K) / U-waarde (W/m²K)
  • U-waarde = Lambdawaarde (W/m.K) / dikte isolatie (m) 


Lambawaarde = 0,036 W/m.K

Warmteopslagcapaciteit = 2100 J/kg.K

Volumieke massa = 50 kg/m³

U = 0,036 W/m.K / 0,14 m = 0,257 W/m²K

Faseverschuiving = 0,14 m x 50 kg/m³ x 2100 J/kg.K : 0,257 W/m²K = 57167 s = 15,88 u

Reactie plaatsen